Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Samverkan"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Samverkan


Skolidrottsförbundet strävar, liksom många andra organisationer och verksamheter, efter att erbjuda barn och unga mer rörelse, mer glädje och gemenskap, inkludering. Men också att ge barn och unga ökade kunskaper i föreningskunskap, demokrati och ledarskap. Kunskaper som en kan bära med sig vidare i livet och ha nytta av.

Efterfrågan på våra verksamheter ökar i takt med att Svensk Idrotts strategi https://www.strategi2025.se/ ska förverkligas och i takt med att skolorna försöker hitta bra lösningar på regeringsuppdraget att skapa daglig rörelse i skolan.

Det finns många intressenter i den här frågan; allt från det enskilda barnet till riksdag och regering. Därför ser Skolidrottsförbundet vikten av att samverka med organisationer, kommuner och myndigheter i strävan att erbjuda fler barn rolig gemenskap och rörelseglädje utan höga kostnader. Vinsterna kan tas ut i form av friskare och piggare barn och unga (som blir vuxna), bättre skolresultat, förbättrad integration och ökade kunskaper inom olika områden.

Vår utgångspunkt är att skol-IF kan vara en grund för hela strategin mot 2025. Att Skolidrottsförbundet inte har något egensyfte, att vi istället för att konkurrera med andra SF vill leverera till hela Svensk Idrott. Våra föreningar har däremot ett egensyfte, i första hand finns vi förstås till för barn och unga, men också för Svensk Idrott. Det som är bra för skol-IF är bra för Svensk Idrott.

Vi har inte resurserna, vi har inte den organisationen idag, att vi skulle kunna göra det över hela landet. Men vi bygger nu vår egen organisation samtidigt som vi söker samarbeten och utökat stöd och kontakt med SISU-distrikten.

Här är ett antal exempel på hur verksamheten går snabbt framåt tack vare samarbeten av olika slag


(2017-12-22 15:41)
Falu kommun väljer att sänka aktivitetsstödet till övriga idrottsföreningar – från dagens 37 kronor till 32 kronor per deltagartillfälle. De omfördelade medlen ska under 2018 istället användas till att stötta Skolidrottsföreningars verksamhet.
 
(2017-11-22 14:57)
Skånes Idrottsförbund har under 2017 bidragit ekonomiskt till ett stort skolidrottsprojekt där Skånes Skolidrottsförbund skriver avtal med kommuner och skolor för att bygga upp skol-IF. Ett projekt som succéartat sprider sig över vårt sydligaste land
 
(2017-11-22 15:05)
Dalarnas Idrottsförbund har under 2017 öronmärkt medel för skol-IF som jobbar för att uppfylla Skolidrottsförbundets fyra punkter för en kvalitativt bra förening:
 
(2017-11-22 15:10)
Gävleborgs Idrottsförbund/SISU har tillsammans med Skolidrottsförbundet under tre år delat på en tjänst där halva tiden lagts på skol-IF med stor framgång.
 
(2017-11-22 15:29)
Farstamodellen – från triangel till rektangel. Ett samverkansprojekt som precis kommit i gång. Stockholmsidrotten, Skolidrottsförbundet, stadsdelsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen är intressenter i projektet.
 
(2017-11-22 15:33)
Folkhälsovetaren Matti Leijon är strategiskt ansvarig för Region Östergötlands folkhälsosatsning Sätt Östergötland i rörelse. På ett tidigt stadium definierade han skol-IF som en viktig del i folkhälsoarbetet.
 

Filtrera nyheter

År Månad


08-699 60 00

info@skolidrott.se


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: info@skolidrott.se