Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsutredningen


I december 2016 fattade förbundsstyrelsen beslutet att gå vidare med att förnya och förändra tävlingsverksamheten i Skolidrottsförbundet. De gjorde det efter att ha tagit del av den interna tävlingsutredning som konstaterade att vårt tävlande inte fungerade så väl ihop med varken våra egna måldokument eller Svensk Idrotts gemensamma strategi.  

Förbundsstyrelsen gav kansliet genom Johan Sandler i uppdrag att ta fram ett förslag till hur vi ska tävla från hösten 2018. Direktivet till utredningen finns att läsa nedan. Där hittar du också tidsplanen. Under hela processen finns det möjlighet att delta och komma med inspel, idéer och synpunkter. Det är bara att höra av sig till Johan Sandler på This is a mailto link eller 08-699 65 09.

Förbundsstyrelsens direktiv till tävlingsutredningen

2017

Den 2 oktober skickades förbundsstyrelsens förslag ut på remiss till SDF. 

Tidsplan för remissen:
2 oktober: Skickas ut.
13 november: Då senast ska era utlåtanden över remissen vara kansliet tillhanda. Mejla This is a mailto link
På vägen: Ledamöter från förbundsstyrelsen deltar gärna på SDF:s styrelsemöten när remissen diskuteras, på plats eller på distans. Bjud in!
November: Förbundsstyrelsen jobbar med svaren på remissen. 8-9 december: Förbundsstyrelsen har årets sista möte och remissvaren behandlas. Arbete med proposition till förbundsmötet påbörjas.

Remiss angående tävling i Skolidrottsförbundet

2018

På förbundsmötet i april 2018 togs ett gemensamt beslut att förändra vårt sätt att tävla genom att följa dessa 5 direktiv:

  • Behålla traditionell tävling där segrare utses men även ha aktiviteter eller utse vinnare i andra kategorier som fair-play, bästa utklädnad, bästa hejarklack, lag med mixade deltagare från olika föreningar.
  • Tävlingar/aktiviteter sker lokalt och benämningen skol-DM behålls.
  • Gemensam tävlingshandbok med gemensamma riktlinjer.
  • SDF arbetar som en stödjande instans för föreningarna vid arrangemang, aktiviteter och tävlingar.
  • Skol-SM läggs ned.

I juni bilades en processgrupp med representanter från SDF för att arbeta fram den tävlingshandbok som ska ge direktiv och riktlinjer för förbundets sätt att bedriva tävling och aktiviteter. Tävlingshandboken börjar att gälla från 1 januari 2019 och kommer att kunna läsas på en egen webbsida. Den kommer nte att ges ut i pappersform. Fram tills att tävlingshandboken är klar gäller de direktiv ovan som förbundsmötet beslutade på förbundsmötet.

Projektledare för tävlingshandboken är Åsa Berg, This is a mailto link 

Uppdaterad: 16 JAN 2018 09:39 Skribent: Johan Sandler
Epost: Adressen Gömd


08-699 60 00

This is a mailto link


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Idrottens hus
118 60 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link