Hoppa till sidans innehåll

Lite mer - lite bättre


På förbundsmötet 2010 beslutades att en del av SDF-bidraget som Skolidrottsförbundet fördelar mellan dess SDF ska bestå av ett bidrag för utvecklingsarbete, detta bidrag kallas Lite mer - lite bättre. Avsikten, som den beskrevs i propositionen, är att ge möjlighet till SDF:en att långsiktigt utveckla nya verksamheter som kommer föreningarna i SDF:et till nytta. För att ta del av denna del av SDF-bidraget måste de SDF som har en plan för ett utvecklingsprojekt ansöka om medel för att finansiera hela eller delar av detta.

Det finns tre kriterier som enligt förbundsmötesbeslutet ska vara uppfyllda för att ett SDF ska kunna ansöka om och beviljas bidrag ur Lite mer - lite bättre:

 • SDF:et måste skicka in sin verksamhetsplan för aktuellt år till utvecklingskonsulenten på förbundskansliet,
 • Projektet måste gå i linje med verksamhet som finns omnämnd i Skolidrottsförbundets verksamhetsinriktning för verksamhetsperioden,
 • Tidigare beviljade och avslutade projekt måste ha återrapporterats till Skolidrottsförbundet.

Ansökan
Det finns två tillfällen för att ansöka om bidrag för utvecklingsprojekt under 2019; senast 31 januari 2019 och senast 31 augusti 2019.

Ansökningperioden i augusti blir bara av om det finns medel kvar i potten efter ansökningsperioden i januari.

Att tänka på innan ansökan skickas in:

 • SDF:ets verksamhetsplan för 2019 ska skickas in till utvecklingskonsulenten senast sista ansökningsdagen (för anökningsperioden i januari gäller att planen ska vara inskickad senast veckan efter årsmötet)
 • förbered er ansökan noga genom att bland annat läsa Skolidrottsförbundets aktuella verksamhetsinriktning och koppla ert projekt till denna,
 • säkerställ att alla i ert SDF som ska vara delaktiga i att driva projektet är införstådda i att ansökan görs och vad som anges i ansökan,
 • säkerställ att SDF:ets tidigare beviljade projekt har återrapporterats, om projektets slutdatum är passerat (är du osäker kan du kolla med tjänstepersonen på kansliet som arbetar med Lite mer - lite bättre).

TILL ANSÖKNINGSFORMULÄRET

Redovisning av avslutade projekt
Senast två månader efter det beviljade projektets slutdatum ska det redovisas till Skolidrottsförbundet. REDOVISA PROJEKTET HÄR.

Återbetalning av beviljade medel
Vid projektets slut kommer Skolidrottsförbundet att följa upp hur pengarna har använts och hur projektet har genomförts. I vissa fall kan pengarna helt eller delvis komma att krävas tillbaka. Detta gäller om:

 • projektet inte har genomförts i enlighet med ansökan,
 • projektet inte har genomförts alls,
 • projektet har genomförts men till en lägre kostnad än beräknat så att det finns utbetalade medel kvar (mer än 10 % av beviljat medel),
 • projektet inte återrapporteras efter projekttidens slut, trots uppmaning.
Uppdaterad: 05 JUL 2018 10:36 Skribent: Anna Karlgård


08-699 60 00

This is a mailto link


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link