Hoppa till sidans innehåll

Föreningsbesök


Ekonomisk ersättning för föreningsbesök

För att skapa större möjligheter för SDF:en att genomföra fler föreningsbesök vill Skolidrottsförbundet ge ekonomisk stöttning till SDF:en i deras arbete med detta. Därför erbjuds en ekonomisk stöttning om 800 kr per redovisat föreningsbesök. Vi kan dock inte garantera stöttningen för alla besök, men gör en rättvis fördelning SDF:en emellan så långt potten räcker.

För att få ta del av de medel som finns för stöttning av föreningsbesök behöver SDF:et redovisa de föreningsbesök som görs mellan 1 januari-8 december 2019.

Redovisning görs via denna länk löpande under året och senast 8 december 2019. Besök som inte har redovisats till dess kommer inte att kunna utgöra underlag för bidrag från Skolidrottsförbundet. Utbetalningen sker i december 2019.

Vid redovisning av föreningsbesök kommer följande information efterfrågas:

1. Din mejladress.

2. I vilket distrikt är föreningsbesöket genomfört?

3. Vilken förening besöktes?

4. Vilka föreningsrepresentanter var närvarande på besöket? Ange namn och roll.

5. Var en SISU-konsulent inbjuden och närvarande? Vem?

6. Innehöll besöket genomgång av samtliga frågor kring de fyra punkterna?

6. Beskriv besökets agenda.

7. Har reseersättning utbetalats från distriktet för detta föreningsbesök och i sådana fall hur mycket?

8. Vilka punkter arbetar föreningen med? (Kryssa i de som dem arbetar med)

      Föreningen har en styrelse bestående av unga som stöttas av en vuxen

      Föreningens medlemmar utbildas i föreningslära och ledarskap

      Föreningen skapar former för demokrati och medlemsinflytande

      Föreningen erbjuder kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter

Kriterier för ekonomisk ersättning vid föreningsbesök
Under perioden 2017–2019 arbetar Skolidrottsförbundet utifrån en särskild utvecklingsplan kopplad till Idrottslyftet och Strategi 2025, för att utveckla våra Skolidrottsföreningar. Vi strävar efter att hjälpa fler föreningar att arbeta med följande fyra punkter som kännetecknar en välfungerande skolidrottsförening:

  1. Föreningen har en styrelse bestående av unga som stöttas av en vuxen
  2. Föreningens medlemmar utbildas i föreningslära och ledarskap
  3. Föreningen skapar former för demokrati och medlemsinflytande
  4. Föreningen erbjuder kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter

För att vara berättigad ekonomisk ersättning vid föreningsbesök behöver föreningsbesöket innehålla genomgång av dessa frågor. Frågorna är utformade för att ge en inblick i hur föreningen arbetar med de fyra punkterna. På så sätt är det lättare för SDF:et att veta vilken slags stöttning föreningen behöver.

Frågeformuläret behöver bara gås igenom med förening om det är första gången ni besöker dem eller om stor del av styrelsen blivit nyvald. 

Frågorna i dokumentet ska skickas till föreningen innan besöket så att de kan förbereda sig. Samtliga frågor ska gås igenom, oavsett hur länge föreningen varit aktiv. Det är viktigt att vi får alla föreningar att arbeta med de fyra punkterna. Om det är en förening som har bra koll på punkterna, och frågorna därför går snabbt att besvara, får man gärna lägga tid på att djupare saker som just den specifika föreningen behöver stöttning i.

Frågorna är utformade på sådant vis att föreningen beskriver vad de vet om området och hur de arbetar inom området. Det är upp till föreningsbesökaren att sätta sig in i skolidrottsförbundets verksamhet så pass mycket så en kan stötta föreningen med information och tips vid varje fråga.

Inför varje föreningsbesök ska en SISU-konsulent ska bjudas in. Det är inget krav på att en konsulent närvarar men en förfrågan ska åtminstone gå ut.

Ej berättigad för ekonomisk ersättning
Föreningsbesök som utförs av föreningsutvecklare eller personer i andra roller som är anställda, arvoderade eller på annat sätt finansierade av Skolidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna eller Idrottsförbund (DF) och som gör föreningsbesöken i sin tjänst/sitt uppdrag får inte redovisas för ekonomisk stöttning. Enbart föreningsbesök utförda av SDF:ens förtroendevalda, anställda eller arvoderade (utan central finansiering) får redovisas och kan utgöra underlag för ekonomisk stöttning till SDF:et. Ekonomisk ersättning för föreningsbesök kan inte heller sökas om huvudfinansiering redan finns för visst projekt.

Reseersättning
Föreningsbesök kan innebära en del resor och därmed kostnader för detta. Resor med kollektivtrafik ersätts alltid. Milersättningen framgår av Skolidrottsförbundets resepolicy.

Specificera de resor som du vill ha reseersättning för och skicka till utvecklingskonsulenten på Skolidrottsförbundet senast den 8 december 2019. Observera att det ska anges redan i redovisningen av föreningsbesöket om du kommer att vilja ha reseersättning för besöket och att anspråk på reseersättning för föreningsbesöken inte kan göras efter den 8 december.

Uppdaterad: 12 FEB 2018 13:00 Skribent: Anna Karlgård


08-699 60 00

This is a mailto link


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link