Hoppa till sidans innehåll

SDF-bidraget


Redovisningsätt för utbildning 2017

För fördelningen av SDF-bidrag 2018 (för utbildningar genomförda under 2017) ska utbildning vara inrapporterad i Utbildningsmodulen och redovisningsblankett inskickad innan 31 december 2017. Detta måste göras i tid eftersom RF läser av modulen sista december.

Redovisningsblankett utbildning 2017

Blanketten ska skickas till This is a mailto link senast 31 december. Blanketter som inte har inkommit innan detta datum kan inte utgöra underlag för SDF-bidrag.

Tävling

Vid redovisning av tävling är det antal individer som ska anges, även när det gäller lagsporter.

Startlistor eller spelprogram ska skickas in för att visa att arrangemanget ägt rum samt att uppgivet antal spelare/tävlande deltagit.

Alla tävlande ska vara inlagda som ”aktiv i idrott” i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Detta av tre anledningar:

  • Enligt RF:s stadgar måste du vara medlem i SF för att få delta i SF:s tävlingar
  • Antal deltagande i tävlingar är en del av beräkningsgrunden i SDF-bidraget.
  • Förbundets försäkring för aktiva gäller endast personer som är inlagda i medlemsregistret.

Breddaktiviteter

För breddaktiviteter ska inbjudan till arrangemanget skickas in. Det ska tydligt framgå att SDF är arrangör, ensam eller tillsammans med annan organisation.

Som bidragsgrundande breddaktiviteter räknas inte Skoljoggen, Hälsoresan och Landslaget Fair Play Trophy. Detta beroende på att det är aktiviteter som huvudsakligen arrangeras på central nivå. För LFPT är det dessutom Svenska Fotbollförbundet som är huvudarrangör.

Tanken är att uppmuntra SDF:en att hitta på egna breddarrangemang som leder till att fler barn rör på sig och att det bildas fler föreningar.

Tävling
Ladda hem blankett för redovisning av tävlingsaktiviteter (reviderad november 2014)

Bredd
Ladda hem blankett för redovisning av breddaktiviteter (wordformat)
Ladda hem blankett för redovisning av breddaktiviteter (pdfformat)

För att erhålla SDF-bidrag ska distriktet även ha skickat in ett antal olika handlingar, senast den 30 april varje år:

  • årsmötesprotokoll där det framgår att verksamhetsberättelsen godkänts.
  • styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter ska vara inlagt i IdrottOnline. 
  • resultat- och balansräkning samt styrelsens förvaltningsberättelse. 

Alla ovanstående handlingar skickas till Louise Hagström

Bidraget grundas på följande:

Antal föreningar som söker LOK-stöd
Antal genomförda och bidragsberättigade utbildningar
Antal föreningar
Tävling
Bredd

Förbundsmötet 2010 beslutade att bidraget beräknas enligt följande under verksamhetsperioden 2011-2012: (Procentalet anger andel av totalsumman som sedan fördelas bland distrikten som rapporterat in verksamhet.)

Antal skol-IF 20 procent, andel LOK-stöd 30 procent,  antal utbildningar 30 procent, antal deltagare i tävlingar 10 procent och antal deltagare i breddaktiviteter (dock ej Skoljoggen. LFPT och Fair Play Trophy) 10 procent.

Uppdaterad: 16 JAN 2018 09:39 Skribent: Johan Sandler


08-699 60 00

This is a mailto link


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Idrottens hus
118 60 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link