Hoppa till sidans innehåll

Kortfattad rapport från senaste styrelsemötet i december

15 JAN 2018 18:58
Mötet inleddes med att Hanne höll en kunskapshöjare/fördjupning angående Pride och HBTQ+. Plusset står då för intersex eller asexuell.
 • Skapad: 15 JAN 2018 18:58

Dragningen hölls som ett extra underlag för att styrelsen skulle kunna fatta ett beslut om ett mer strategiskt och långsiktigt arbete med Pride. Beslutet blev att Hanne jobbar vidare med en plan för hur förbundets ska delta och vara representerat.

Den största anledningen till att Skolidrottsförbundet ska vara med är förstås att vi står upp för mänskliga rättigheter. Det ska vi nu fylla med något som gör nytta för dem som inte känner sig välkomna inom idrotten.

En stor och viktig punkt var den om hur vi i framtiden ska tävla inom Skolidrottsförbundet. Efter ett långt och grundligt arbete ska nu styrelsen lägga en proposition till förbundsmötet, ett förslag som ska gå i linje med förbundets verksamhetsidé samt med Svensk Idrotts strategi 2025.

Remissvaren har skickats ut till SDF så att ni kan ta del av vad andra har svarat.

Styrelsen ska också lägga propositioner angående medlemsavgiften, en uppdatering av Färdplan 2025 samt en översyn av stadgarna.

Föreningsutvecklarna var nästa punkt på agendan. De som nu är anställda har klartecken att jobba vidare under första halvåret 2018. Där beslutades att delvis ändra inriktning på deras uppdrag det halvåret. För att vi ska få ut så mycket som möjligt ska kontakten med SISU/DF stärkas ytterligare samt att SDF i de områden föreningsutvecklarna verkar, ska få extra stöd för att stabilisera sig eller återuppstå. Detta görs alltså för att ge en bestående verkan när föreningsutvecklarna avslutar sitt uppdrag.

Budgeten är i de väsentliga delarna klar, men gs fick i uppdrag att korrigera vissa delar. På förbundskansliet blir det fem tjänster under nästa år. Ekonomihanteringen är utlagd på RF, det blir något billigare och övriga på kansliet jobbar helt och fullt med idrottsutveckling.

I övrigt är mycket sig likt. Vi fortsätter med fria utbildningar för föreningarna och fria certifieringsutbildningar. Medel för föreningsbesök finns kvar samt att föreningar kan söka medel för nystartsbidrag, andra utbildningar inom Svensk Idrott samt ett tillägg: för att jobba med att utveckla nya tävlingsformer.

Angående föreningsbesök kommer det nya riktlinjer inför 2018, med syftet att jobba tydligare med de fyra punkterna och för att vi ska kunna följa upp och förhoppningsvis se en utveckling. De ekonomiska incitamenten blir desamma.

Inspirationsträffar

Förbundet hade tidigare Inspirationsforum för vuxenstöd som var ganska stora nationella träffar. Men där förbundet kanske inte fick ut så mycket som önskades i förlängningen

För att göra mer nytta i föreningsledet har evenemanget setts över och styrelsen har landat i att lokala inspirationsträffar ska arrangeras. Majoriteten av de vuxenstöd som svarade på enkäten vill träffa närliggande föreningar för att utbyta erfarenheter och utbilda sig.

I övrigt kan jag berätta att det varit en mycket intensiv höst på kansliet. Många delar ska på plats inför 2018 och vi har ju ett viktigt och roligt förbundsmöte att se fram mot i Växjö i april. En motion har inkommit och den behandlas av styrelsen.

Nästa styrelsemöte 20-21 januari

Det är snart dags för styrelsen att hålla nästa möte.

Inriktningen kopplas till stora delar mot förbundsmötet då propositioner, verksamhetsinriktning och motion står på programmet. Men också bland annat en strategisk diskussion kring förbundets deltagandet i Almedalen eller Järvaveckan.

Viktigt att veta (komplettering från övriga)

Stora saker som händer under 2018:

 • Översyn och uppdatering av Unga leder unga.
 • Utveckling av tävlingsverksamhet.
 • Arbete med Bästa föreningsstödet.
 • Förbundsmöte.

Nyheter:

 • Föreningsbesök, förtydligade riktlinjer
 • Ett område till i IL förening.

Viktiga datum:

19–21 januari, styrelsemöte Bosön

26-28 januari

Ledarskapsprogrammet träff 2

2–3 mars, Styrelsemöte

19 april styrelsemöte

19–22 april, Förbundsmöte, Växjö (mer info kommer)

 • Torsdag: Ledarskapsprogrammet och andra ungdomar förmöte.
 • Fredag förmiddag: Som ovan
 • Fredag lunch och framåt: Förbundsmötets öppnande och förhandlingar.
 • Lördag: Förhandlingar och aktiviteter. Konstituerande möte för nyvald styrelse.
 • Söndag, 9-12: Arbeta med implementering av Verksamhetsinriktning i SDF.

30 april: Sista dag för inlämning av uppgifter till SDF-bidrag.

25–27 maj styrelsemöte

24–25 augusti styrelsemöte

12–13 oktober styrelsemöte

7–8 december, styrelsemöte

Skribent: Mattias Wihlgaard
Epost: This is a mailto link


08-699 60 00

This is a mailto link


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link