Hoppa till sidans innehåll

Vanliga frågor och svar


Här har vi samlat ett antal vanliga frågor och svar som berör skolidrottsföreningar. Ni är välkomna att kontakta oss för ytterligare frågor. Mer information finns också på denna hemsida eller på Riksidrottsförbundets hemsida  alternativt SISU Idrottsutbildarnas hemsida. Idrottonline har en sida med manualer och information. Lycka till med skolidrottsföreningen!

Hur lång tid tar det att bli godkänd som medlemsförening i Skolidrottsförbundet?

När alla handlingar (inträdesansökan, stadgar, bildandeprotokoll) har inkommit till förbundet samt att årsavgiften är betald ska det inte behöva ta längre tid än en vecka. Men under vissa perioder då arbetsbelastningen är hög kan det dröja upp till två veckor.

Visa svar


Dölj svar


Måste föreningen ha en revisor?

Ja!

Men...

De flesta skolidrottsföreningar är mindre och avslutar sina räkenskaper med ett årsbokslut. Då finns det inte något krav på auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd examen som redovisningslagen föreskriver för föreningar som ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning.

En skolidrottsförening behöver en revisor som har förmåga att gå igenom föreningens bokföring och bör även kunna vara behjälplig med att upprätta årsbokslut. För detta krävs god kompetens i ekonomisk redovisning. Eftersom en revisor enligt redovisningslagen ska vara myndig så bör gymnasiekompetens krävas. En revisor ska också ta del av årsmötes- och styrelseprotokoll, avtal m.m. och bör därför ha viss vana av föreningsarbete .

Om föreningen vill ha ytterligare en revisor kan denne med fördel vara en lekmannarevisor (medlemsrevisor), som ofta är medlem i föreningen. En lekmannarevisor granskar styrelsens förvaltning utifrån sin särskilda kunskap om föreningens verksamhet.

Visa svar


Dölj svar


Behövs personnummer vid LOK-stödsansökan?

Föreningar som gör sin närvaroregistrering för LOK-stödet i IdrottOnline måste ha hela personnumret på både ledarna och deltagarna för att först kunna lägga upp dem i medlemsregistret på sin sida. Kontakta Riksidrottsförbundet för information om hantering av personer med skyddad identitet. Även om redovisningen görs på pappersblanketter till LOK-stödsgruppen krävs hela personnummer.

Visa svar


Dölj svar


Hur hög ska medlemsavgiften vara i skol-IF?

Medlemsavgiftens storlek fastställs av föreningens årsmöte, om föreningen har stadgar upprättade med normalstadgar för idrottsförening som grund.

Föreningens årsmöte skulle kunna besluta om att medlemsavgiften ska vara 0 kr men detta kan vara mycket olämpligt. Betalning av medlemsavgift är många gånger den enda aktiva åtgärden från medlemmens sida som visar att personen fortsättningsvis önskar vara medlem i föreningen och accepterar de villkor som finns för medlemskapet.

Visserligen skulle någon annan form av handling kunna fungera som uttryck för att en person vill vara medlem och accepterar villkoren för medlemskap, men det finns stor risk för subjektiva tolkningar med en sådan lösning.
Dessutom måste medlemskapet vara frivilligt i så mening att personer inte får tvångsanslutas till en förening mot sin vilja.

Vi rekommenderar en medlemsavgift på 10-20 kr per år. På så vis blir det tydligt vilka som väljer att vara medlemmar och föreningen får också en liten summa pengar att göra sportiga aktiviteter för.

Visa svar


Dölj svar


Vilka aktiviteter kan man söka LOK-stöd för?

Alla former av fysisk aktivitet i föreningen är LOK-grundande. Det går alltså bra att blanda både mer traditionella idrotter eller varför inte hitta på en helt egen sport? Filmkvällar, bakning och andra liknande aktiviteter kan man däremot inte få LOK-stöd för.

Visa svar


Dölj svar


Hur ska en medlemsförteckning se ut?

Det bästa är om föreningen skapar sitt medlemsregister direkt på sin egen administrationssida i Idrottonline (gratis).

På det sättet kan du lätt hålla förteckningen uppdaterad och du kan lätt använda den i samband med LOK-stöds ansökan och anda ärenden som sköts via Idrottonline.

Annars kan du göra en enkel medlemsförteckning i en vanlig datafil eller på papper. Klasslistor kan användas som medlemsförteckning men var då väldigt noga med att stryka de personer som inte är medlemmar i föreningen. Medlemskap i alla idrottsföreningar bygger på att personen själv väljer det, kollektivanslutning är inte möjlig

Visa svar


Dölj svar


När måste en nybildad skol-IF ha sitt första årsmöte?
- Vi har precis bildat en skol-IF och har nu en interimsstyrelse. När måste vi kalla till föreningens första årsmöte och välja en ordinarie styrelse?
 
Svar
Ni behöver inte ha ett extra årsmöte efter att ni har bildat föreningen. Nu är det stadgarna som gäller och då följer ni vad som står där bl.a. hur föreningens verksamhetsår ser ut. Alla skol-IF skall ha sitt årsmöte senast den 31 mars varje år. Det är inte förbjudet att ha ett extrainsatt årsmöte om ni märker att styrelsen behöver fyllas på med andra eller flera personer innan det riktiga årsmötet blir av.

Visa svar


Dölj svar


Måste föreningen ha eget plus- eller bankgiro?

Skolidrottsföreningen är en egen juridisk person och är organisatoriskt helt fristående från skolan, även om nära samarbete mellan skola och förening är ett plus. För att kunna erhålla bidrag från t.ex. idrottslyftet eller lokalt aktivitetsstöd (LOK) måste föreningen därför ha ett eget giro. Kontakta din bank för att skaffa plus- eller bangiro till föreningen.  

Visa svar


Dölj svar


Kan elever från flera olika skolor vara medlem i samma skolidrottsförening?

Ja och nej. I Sverige har vi något som kallas föreningsfrihet. Det innebär bland annat att alla har rätt att vara med i vilken idrottsförening de vill, så alltså kan en skolidrottsförening ha medlemmar från flera olika skolor. Men av flera olika anledningar rekommenderar vi på Skolidrottsförbundet inte det.

 • Skolidrotten i Sverige har enats om visionen ”En skola, en skolidrottsförening.” En häftig vision som vi är glada om alla hjälper till att sträva efter!
 • Att varje skola har en egen skolidrottsförening gör det enklare att söka pengar från idrottslyftet, LOK-stöd eller andra bidrag.
 • I tävlingssammanhang är KM-, DM- och SM-tävlingar öppna endast för elever som är inskrivna på skolan och medlemmar i skolans Skol IF . Du ska vara inskriven som fulltidsstuderande på din grundskola respektive gymnasium. Deltagare skall vara elever i samma skola. Om elev under skolåret byter skola representerar denne sedan den nya skolan som denne bytt till.

Det finns inget som hindrar att olika skolidrottsföreningar samarbetar. T.ex. kan äldre elever från en förening leda aktiviteter för yngre elever från en annan förening. Fördelen med fler förening är också att fler elever får prova hur det är att sitta i en styrelse och planera och genomföra olika roliga, sportiga aktiviteter. Det är något som vi vill ge så många som möjligt chansen att göra!

Visa svar


Dölj svar


Kan man tävla utan att vara med i en skolidrottsförening?

Alla tävlingar inom Skolidrottsförbundet är till för medlemmar i skolidrottsföreningar. Om ni inte redan har en Skolidrottsförening på din skola går det enkelt att starta en ny förening. Läs mer under bilda förening om hur ni gör.

Ett undantag är Skoljoggen som för det första inte i grunden är någon tävling. Där avgör skolorna hur mycket tävlingsinslag det ska vara men deltagare behöver då inte vara medlemmar i en skolidrottsförening för att delta i Sveriges största löpararrangemang.

Visa svar


Dölj svar


Vem är firmatecknare i föreningen?

Styrelsen kan utse en eller flera personer från styrelsen som är firmatecknare, förslagsvis ordförande och kassör. Personen bör vara myndig! Alla styrelsemedlemmar tillsammans kan också agera firmatecknare. Firmatecknare har rätt att t.ex. göra ekonomiska transaktioner för föreningens räkning och ingå avtal.

Visa svar


Dölj svar


Vilka är medlemmar i skolidrottsföreningen?

En av grundpelarna för Sveriges idrottsföreningar är allas rätt att vara med i föreningen. Medlemskapet är givetvis frivilligt och därför går det inte att kollektivansluta alla elever i en klass eller på en skola. Individen ska själv få välja om den vill vara med eller inte. Vi rekommenderar att ett enkelt medlemsregister upprättas så det blir tydligt vilka som är medlemmar. Det är upp till föreningen att bestämma om man vill ha en medlemsavgift eller inte, men en låg avgift på ca 20 kr per termin eller år tydliggör vilka som är medlemmar och ger också föreningen lite ekonomiskt utrymme.

Visa svar


Dölj svar


Hur får vi pengar till föreningen?

Det finns många sätt att finansiera verksamheten i skolidrottsföreningen. Här är några exempel:

 • Via Svenska Skolidrottsförbundet kan ni söka pengar från Idrottslyftet. 
 • Föreningen kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK) via Riksidrottsförbundet och i vissa fall även från kommunen.
 • För vissa projekt kan ni även söka bidrag direkt från ert distriktidrottsförbund  eller SISU-distrikt. Kontakta dem för att diskutera möjligheter!
 • Även en ringa medlemsavgift skapar ett visst ekonomiskt utrymme för föreningen.
 • Sponsring eller gåvor från det lokala näringslivet eller skolan kan vara en möjlighet.
 • Medlemmarna i föreningen kan sälja lotter eller produkter för att utöka föreningskassan.
 • Föreningen kan anordna tävlingar, en skolidrottsgala eller en annan rolig aktivitet där överskottet går till föreningskassan.

Visa svar


Dölj svar


Vad är vitsen med att ha en skolidrottsförening?

Att ha en skolidrottsförening som är ansluten till Svenska Skolidrottsförbundet och därmed Riksidrottsförbundet och hela Idrottssverige har många fördelar. Här följer några exempel:

 • Medlemmarna i skolidrottsföreningen har möjlighet att vara med på KM-, DM- och Skol-SM-tävlingar.
 • Ni får information om och möjlighet att vara med i breddarrangemang så som Skoljoggen och Hälsoresan.
 • Föreningen har möjlighet att söka pengar från Idrottslyftet och lokaltaktivitetsstöd (LOK) med mera.
 • Alla medlemmar i en registrerad skolidrottsförening har en grundförsäkring via Folksam.
 • Internt i föreningen kan ni lära er mer om hur det är att driva en skolidrottsföreningen eller att leda idrottsaktiviteter. Utbilda medlemmarna och styrelsen med hjälp av Svenska Skolidrottsförbundets utbildningsmaterial, ”Ung Ledare”, ”Skolidrottsföreningen” och ”Aktivitetsledaren” eller ta hjälp av SISU i ert distrikt för en skräddarsydd utbildning. Genom att erbjuda medlemmarna utbildning kan de fungera som ledare och leda en verksamhet för alla. Medlemmarna uppmuntras i utbildningen att utveckla egna former av aktiviteter.
 • För ungdomarna kan en förening på skolan betyda mycket; förutom hälsa och välbefinnande, balans i tillvaron och att de orkar mer som det ju talas så mycket om är det ju kul att träna och det ger en kick. Det handlar om glädje och adrenalin tillsammans med andra, alla kan delta, det är billigt, ingen behöver specialisera sig i någon särskild idrott och ungdomarna kan själva påverka innehållet.
 • För skolan kan en förening betyda att sammanhållningen på skolan stärks när ungdomarna kan mötas över klassgränserna, efter lektionstid, för att motionera tillsammans. Kursplanernas mål angående delaktighet, inflytande, initiativ, ansvar och demokratisk fostran kan tillämpas och nås i en skolidrottsförening. Ungdomarna växer, tar ansvar och blir någon. Skolidrottsföreningen kan vara en samordnare och initiativtagare till daglig fysisk aktivitet på skolan, som nu är en strävan i läroplanen. Skolan kan profilera sig, marknadsföra skolidrottsföreningen och på detta vis få fler elever som söker just er skola. Vilken förälder önskar inte i dagens läge att skolan aktivt jobbar med hälsa och elevinflytande?!

Har din skola råd att avstå ifrån en skolidrottsförening?

Visa svar


Dölj svar08-699 60 00

This is a mailto link


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link