Hoppa till sidans innehåll

Föreningskunskap


En skolidrottsförening är som vilken annan förening som helst när det gäller den grundläggande organisationen. När  ramarna är satta och medlemmarna bestämt varför föreningen finns och hur den ska drivas (stadgar) samt valt en styrelse som är ytterst ansvarig att uträtta det föreningen finns till för så är det bara att fylla föreningens liv med innehåll. Här nedan finns en hjälp för att förstå de viktiga rollerna som behöver tillsättas i en förening.

Funktioner inom föreningens styrelse
Funktioner som ordförande, sekreterare och kassör brukar vara obligatoriska i en förening. Innan en person tar på sig det uppdraget är det vitkigt att hen vet vad det innebär och också att medlemmarna som väljer personen vet vad som förväntas i den rollen. I en skol-IF kan rollerna vara lite mer flytande och många uppgifter delas mellan personer i styrelsen och det vuxenstöd som finns till hands. Vad de olika rollerna förväntas utföra beror också självklart på vad föreningen har för ambitioner och vad som då behöver göras. Här nedan är exempel på ansvarsområden som kan ingå i respektive roll.

Ordförande:
• Väl känna till föreningens målsättning
• Känna till föreningens stadgar och bestämmelser
• Leda styrelsens och föreningens möte
• Kunna representera föreningen utåt

Sekreteraren:
• Skriva protokoll vid styrelsemöte och andra möten (uppgiften kan med fördel rotera i styrelsen)
• Tillsammans med ordföranden förbereda möten och frågor som ska behandlas och sedan kalla till styrelsemöten och andra möten
• Vara ansvarig för att föreningen skriver en verksamhetsberättelse

Kassören:
• Ha hand om föreningens ”plånbok” och svara för att inkomster och beslutade utgifter bokförs på ett korrekt sätt. 
• Sköta bokföringen och fortlöpande ge styrelsen uppgifter om föreningens ekonomiska ställning
• Upprätta bokslut till årsmötet i samband med verksamhetsårets slut

Ekonomin i föreningen är styrelsens gemensamma ansvar och kassören ska, i många fall, ha styrelsebeslut på de utbetalningar som sker.

 

Vill ni i er förening få ökad kunskap i hur man bedriver verksamhet i en förening kan ni kontakta ert lokala skolidrottsförbund i det distrikt föreningen tillhör, alternativt ert  SISU-distriktsförbund för att få hjälp med att ordna en utbildning.

Skolidrottsförbundet har också givit ut utbildningsmaterial som specifikt tar upp hur man kan driva aktiviteter och själva skolidrottsföreningen.

Om ni inte vet vem ni skall kontakta kan ni ta kontakt med Skolidrottsförbundets kansli  för att få hjälp.

Uppdaterad: 02 JAN 2017 12:08 Skribent: Johan Sandler


08-699 60 00

This is a mailto link


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link