Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Ny applikation i Idrottonline

Från och med 2017 hanteras Idrottslyftet i en ny applikation på Idrottonline - Idrottsmedel. Läs mer här

Ansökningsmöjligheter 2019

Nystartsbidrag

Nybildade skolidrottsföreningar samt befintliga skolidrottsföreningar som inte redan har beviljats nystartsbidrag kan ansöka om bidrag för nystartad föreningsverksamhet. Bidraget är på 5 000 kr och kan ansökas/beviljas endast en gång per förening.

Nystartsbidraget får användas till det föreningen anser vara det bästa ändamålet för att få igång föreningens verksamhet på bästa sätt.

Ansökan och återrapport
Ansökan kan göras löpande under året men senast 31 december 2019. Ansökan görs i särskilt formulär på Idrottsmedel-applikationen på Idrottonline.

Senast sex månader efter ansökningsdatumet (eller senast 2020-01-15) ska föreningen redovisa hur pengarna har använts och hur utvecklingen av föreningens verksamhet har gått. Detta görs genom en återrapport på Idrottsmedel-applikationen.

Om återrapporten inte skickas in i tid riskerar föreningen att bli återbetalningsskyldig till Riksidrottsförbundet. Återbetalning kan även bli aktuellt om föreningen inte arbetat med den föreningsutveckling som beskrivs i ansökan.

Nytänkarbidraget - Skolidrottsförbundets nya sätt att tävla.

Detta stöd som heter "Nytänkarbidraget" kan sökas av skolidrottsföreningar som har som mål att eller som redan aktivt arbetar med att förändra sin tävlingsverksamhet i föreningen i enlighet med det beslut som antogs på förbundsmötet i april 2019. Tävlingar och arrangemang ska vara breddinriktade, lokala och inkluderande. Tävlingar och aktiviteter ska arrangeras för att aktivera fler barn och unga. I tävlingshandboken på www.skolidrott.se finns riktlinjer för förbundets nya sätt att tävla och arrangera aktiviteter.

Maxbelopp att söka per förening är 5000 kr.

Riktlinjer:

  • Få fler barn och unga delaktiga i såväl utförande som planering i de aktiviteter och tävlingar som föreningen erbjuder. Skapa lust till rörelse hos fler barn och unga i er förening.
  • Traditionell tävling där segrare utses får arrangeras lokalt, men ska då även innehålla aktiviteter eller utse vinnare i andra kategorier som fair-play,utklädnad,bästa hejarklack,mixade lag med exempelvis deltagare från olika föreningar, olika åldrar och olika kön.
  • Tävlingar/aktiviteter ska ske lokalt och benämningen skol-DM får användas.

Återrapport

Senast sex månader efter ansökaningsdatumet (eller senast 2020-01-15) ska föreningen redovisa hur pengarna har använts och hur utvecklingen av föreningens verksamhet har gått. Detta görs genom en återrapport på Idrottsmedel-applikationen.

Om återrapporten inte skickas in i tid riskerar föreningen att bli återbetalningsskyldig till Riksidrottsförbundet. Återbetalning kan även bli aktuellt om föreningen inte arbetat med den föreningsutveckling som beskrivs i ansökan.

 

Söd till föreningars eget utvecklingsarbete
Skolidrottsförbundet subventionerar utbildningsverksamhet för skolidrottsföreningar. För våra egna arrangerade utbildningar Unga leder unga behöver föreningen inte ansöka om subventionering, den sker internt med medel från Idrottslyftet.

Vill föreningen däremot låta medlemmar gå utbildningar som arrangeras av en annan organisation inom Svensk idrott, till exempel en domarutbildning hos Basketbollförbundet eller en redskapsutbildning hos Gymnastikförbundet, subventionerar Skolidrottsförbundet kursavgiften med upp till 500 kr per deltagare. För denna subventionering ansöker föreningen om Idrottslyftsmedel.

Ansökan
Ansökan görs via ett särskilt formulär på Idrottsmedel-applikationen på Idrottonline. Ansökan ska göras efter genomförd utbildning men senast den 31 december 2019. Ni behöver även göra en återrapport och i den ska bifogas ett dokument som intygar deltagandet på kursen, förslagsvis en kopia på fakturan som föreningen får från arrangören.

Här finns instruktioner för hur du ansöker om Idrottsmedel.

Kontakt
Vid frågor skicka ett mail till This is a mailto link

Mer information om Idrottslyftet
Här kan du läsa om Idrottslyftet på Svensk idrotts hemsida.

Uppdaterad: 30 MAJ 2018 11:09 Skribent: Anna Karlgård


08-699 60 00

This is a mailto link


Postadress
Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Besöksadress
Skansbrogatan 7

Postadress:
Svenska Skolidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000, 086996501
E-post: This is a mailto link