Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till Förbundsmötet

16 FEB 2018 13:05
Den 20-22 april håller Skolidrottsförbundet förbundsmöte på Elite Stadshotell i Växjö. Här finns all praktisk information du behöver för att vara med på mötet.
  • Uppdaterad: 20 APR 2018 17:13

Torsdag 19 april:
18.30 – 19.00: Ankomst och incheckning för deltagare på LP
19.00 – 20.00: Middag 

Fredag 20 april:
09.00 – 12.00: Avslutande pass för LP
11.30 – 12.00: Deltagare till Ungdomskonferensen anländer
12.00 – 13.00: Lunch
13.00 – 15.00: Fiktivt förbundsmöte
15.00 – 15.30: Paus
15.30 – 16.30: Inspirationspass
16.30 – 17.00: Fika och ankomst av övriga ombud
17.00 – 20.00: Förbundsmötet startar
20.00 – 21.00: Middag 

Lördag 21 april:
09.00 – 10.30: Förbundsmöte
10.30 – 11.00: Fika 
11.00 – 12.30: Förbundsmöte
12.30 – 13.30: Lunch 
13.30 – 15.00: Förbundsmöte
15.00 – 15.30 Föreläsning
15.30 – 16.00: Fika
16.00 – 17.15: Gemensam aktivitet
17.15 – 18.45: ”Fri lek”
18.45-19.30: Mingel med musik och magi på PM & Vänner
19.30 – 21.00: Middag på PM & Vänner 

Söndag 22 april:
09.00 – 12.00: Arbete med verksamhetsinriktningen (ink. fika)
12.00 – 13.00: Lunch/lunchpåse och hemresa


Anmälan 

Sker genom att klicka på den här länken och fylla i önskade uppgifter. Detta ska göras senast 1 april: http://www.skolidrott.se/Arrangemang/forbundsmote/anmaldighar/ 

Kom ihåg att snarast möjligt skicka in en Fullmakt och Ombudslista till This is a mailto link:
Fullmakt och Ombudslista.doc 


Plats
Elite Stadshotell i Växjö:
https://goo.gl/maps/x9xatsZPgNB2


Så här gör du för att boka resa till Växjö
Kontakta Mikael Engvall på 08-699 65 80eller via This is a mailto link.

Kom ihåg när du bokar resan:
- uppge om du är under 26 år.
- ange Förbundsmöte 2018 som referens.
- ange mobilnummer.
- ange epostadress.

Vi åker i första hand tåg. Om det tar över sex timmar med tåg, beviljas flyg. Det betyder i stort sett att resande från Falun, Gävle och norrut får flyga.


Möteshandlingar
Läggs stadgeenligt ut senast den 9 mars.


Kostnader

Ombud
Alla ombud, om de inte är deltagare vid Ledarskapsprogrammet eller ungdomsträffen, betalar 1200 kr för resa, boende, kost och deltagande.
Detta är betydligt billigare än de senaste åren då styrelsen är mån om ert SDF ska kunna lägga mer pengar på verksamhet.

Deltagare vid Ledarskapsprogrammet och förträff
Deltagare vid Ledarskapsprogrammet samt förträff för övriga ungdomar deltar kostnadsfritt. Varje SDF kan delta kostnadsfritt med ytterligare 3 ungdomar utöver deltagare på Ledarskapsprogrammet.

Föreslagna av valberedningen
Föreslagna av valberedningen deltar på förbundets bekostnad.

Åhörare
Åhörare betalar resa själv, 1 260 kr för enkelrum fre-sön, 885 kr/person i dubbelrum fre-sön. Samt 2 000 kr för kost och övriga aktiviteter. 


Röstlängd

Enligt stadgarna får varje distrikt en röst per påbörjat 20-tal föreningar. 1–20 föreningar ger alltså en röst, 21–40 föreningar ger två röster, 41–60 föreningar tre röster och så vidare. Dock står i stadgarna att varje SDF får lägst två och högst fem röster.

Styrelseledamöter i Svenska Skolidrottsförbundet representerar just styrelsen och kan inte representera sitt distrikt. SDF betalar för ombud, oavsett vem. Svenska Skolidrottsförbundet betalar för medlemmar i förbundets arbetsgrupper om de vill komma, men inte är ombud.

Ombud får inte företräda mer än ett SDF. Ombud får inte heller vara anställt inom förbundet eller dess medlemsorganisationer. SDF får sända ombud till förbundsmötet, enligt fastställd röstlängd. Varje ombud har en röst. Självklart får SDF skicka fler deltagare, men då som åhörare.

Och självklart vill vi att så många ungdomar som möjligt finns med bland ombuden. Vi ska kunna sträcka på oss och vara stolta över att vi är det enda renodlade barn och ungdomsförbundet inom Riksidrottsförbundet.

Då ombuden för respektive SDF utses ska en jämn fördelning mellan könen uppnås och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Till förbundsmötet 2018 gäller följande röstlängd:
per den 31 december 2017

SDF Antal IF Antal ombud 
Blekinge  37 2
Bohuslän/Dal 14 2
Dalarna 105 5
Gotland 4 2
Gästrikland 40 2
Göteborg 98 5
Halland 61 4
Hälsingland 28 2
Jämtland/H 29 2
Jönköping 42 3
Kalmar Norra 13 2
Kalmar Södra 25 2
Kronoberg 24 2
Medelpad 39 2
Skåne 123 5
Stockholm 253 5
Södermanland 26 2
Uppland 50 3
Värmland 30 2
Västerbotten 45 3
Västergötland 35 2
Västmanland 45 3
Ångermanland 24 2
Örebro 30 2
Östergötland 53 3
Maximalt totalt:   69 ombud

Fullmakt och Ombudslista                    
Insänds snarast möjligt till This is a mailto link:
Fullmakt och Ombudslista.doc 


Alkoholpolicy för Svenska Skolidrottsförbundet
Antagen av förbundsstyrelsen den 3 september 2016

Svenska Skolidrottsförbundet är ett barn- och ungdomsförbund. Enligt nedanstående paragrafer i stadgarna ska förbundet såväl som förbundsstyrelsen aktivt arbeta för en drogfri miljö:

Ändamålsparagrafen:

(7) att i samarbete med andra organisationer erbjuda ett rikt utbud av olika verksamheter som bland annat motverkar våld, mobbing, rasism och droger, samt utvecklar medvetandet om vår omvärld. Detta gör vi till exempel genom att stödja andra organisationer som arbetar för barn, nationellt och internationellt, och som är i behov av ekonomisk hjälp.

Samt

§ 28 Förbundsstyrelsens åligganden, punkten 14:
 14. Aktivt arbeta för en doping- och drogfri verksamhet inom förbundet

Syftet med policyn är att leva upp till stadgarna och att vara goda förebilder inom det egna förbundet och inom idrottsrörelsen. Barn och unga ska i Skolidrottsförbundet inte mötas av alkohol.

Målet är att erbjuda alla, såväl minderåriga som vuxna, en trygg miljö i samband med förbundets konferenser och möten. Föräldrar ska med förtroende kunna skicka sina barn till Skolidrottsförbundet och förbundets vuxna ledare ska vara medvetna om sin roll som förebild.

Skolidrottsförbundet är ingen nykterhetsorganisation, men ska verka för att skjuta upp alkoholdebuten genom att:

  • Alla förbundets evenemang är helt alkoholfria* när det finns deltagare under 18 år. Policyn gäller så länge evenemanget pågår.
  • Vid Skolidrottsförbundets övriga verksamheteter/konferenser, såsom exempelvis styrelsemöten och arbetsdagar för kansliet ska vi verka för en restriktiv hållning till alkohol.
  • Förbundet betalar inte i några fall för alkohol starkare än lättöl.
  • Skolidrottsförbundet ska ordna med aktiviteter som inte främjar alkohol.
  • Det är inte tillåtet att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i profilkläder.
  • Förbundet ska aldrig skriva samarbetsavtal med alkoholrelaterad sponsor (undantaget Systembolaget om samarbetet syftar till att upplysa om alkoholens effekter).
  • Förbundets strävan är att de vuxna ledarna visar ett gott föredöme gentemot förbundets barn och ungdomar vad det gäller användande av tobak och alkohol. Det innebär exempelvis att ledare inte bjuder minderåriga på alkohol eller tobak samt att en som ledare upplyser om dess skadeverkan.

Övrigt

  • Policyn ska kommuniceras i nyhetsbrev och inbjudningar och vid varje tillfälle då förbundet arrangerar utbildningar, konferenser och liknande.
  • Anställda ska inte dricka alkohol under arbetstid. Gs har ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på om personal har problem med att hantera alkohol.

Representation
Drycker med alkoholhalt över 2,25 % får inte ingå i Skolidrottsförbundets externa representation eller vid intern representation. Intern representation kan vara personalfester, informationsmöten med personal, planeringskonferenser, arbetsgruppsmöten etc.

* Lättöl och motsvarande är tillåtet.

Förbundsstyrelsen rekommenderar även förbundets SDF att anta ovanstående policy eller liknande.

Skribent: Mattias Wihlgaard
Epost: This is a mailto linkSkolidrottsförbundet håller förbundsmöte vartannat år. Då samlas distriktens ombud från hela landet för att ta beslut och utforma planer för förbundets verksamhet för de kommande två verksamhetsåren. Det är också då Skolidrottsförbundets centrala styrelse väljs. Senaste förbundsmötet hölls i april 2016 i Stockholm. Nästa förbundsmöte äger rum 19-22 april 2018 i Växjö.