Hoppa till sidans innehåll

Clowner utan Gränser


Clowner utan Gränser är en ideell organisation som arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar till barn som lever i extrem utsatthet. Sedan starten 1996 har Clowner utan Gränsers artister mött och skrattat med över en och en halv miljon barn världen över.

Varje år skickar Clowner utan Gränser professionella och erfarna clowner, cirkusartister och musiker till världen värsta drabbade platser för att genom psykosocialt arbete frigöra livskraft och stärka självkänslan hos de barn och unga som behöver det allra mest. Skratt ökar barns inlärningsförmåga och empati, skapar gemenskap och formar nya glada minnen som fyller vardagen med mening när allt runtomkring är kaos. När det fungerar som bäst skapas hopp. Någon kiknar av skratt. Någons värld förändras. Världen förändras.

Andra organisationer gör så att människor överlever. Clowner utan Gränser får människor att börja leva igen.

Clowner utan Gränser innehar 90-konto, är medlemmar i FRII och kontrolleras regelbundet av en extern auktoriserad revisor.

Läs mer på Clowner utan gränsers webbplats www.skratt.nu

Insamlingen Springslanten i samband med Skoljoggen tillfaller en förmånstagare i form av en välgörenhetsorganisation. Clowner utan Gränser är förmånstagare under åren 2017-2021.


Springslanten 2018 – För flickors rätt
Jämställdhet är en mänsklig rättighet men verkligheten ser annorlunda ut. Därför kommer alla pengar som samlas in genom Springslanten 2018 gå till Clowner utan Gränsers arbete för flickors rättigheter. Diskrimineringen av flickor sårar inte bara de som drabbas utan skadar hela samhället. Vi vet att när flickor får tillgång till sina mänskliga rättigheter påverkas också samhället i positiv riktning. Därför är det lika viktigt för pojkar som för flickor att engagera sig för jämställdhet.

Hur ser verkligheten ut?
Idag diskrimineras ofta flickor dubbelt, dels för att de är barn och dels för att de är flickor.

I krissituationer, i krig, vid en katastrof eller i andra utsatta situationer drabbas alltid flickorna hårdast. I dessa miljöer ökar ofta våldet mot flickor och deras frihet begränsas.

I många länder tvingas flickor sluta gå i skolan innan de är klara. Det är ofta på grund av att de måste hjälpa till i hemmet, ta hand om småsyskon, laga mat och liknande. Det innebär att flickor inte heller får tid att leka på samma sätt som pojkar. Något som faktiskt står i FN:s konvention om barns rättigheter att alla barn ska få göra. Att flickor inte får någon fritid innebär att de tvingas växa upp alldeles för fort och förlorar sin barndom.

Vad gör Clowner utan Gränser?
Arbetet för att alla flickor i världen ska få möjlighet att utveckla sin fulla potential och leva ett gott liv är otroligt viktigt. Det är Clowner utan Gränser på många sätt med och bidrar till. Genom föreställningar, workshops och utbildningar stärker vi flickors psykosociala mående, självkänsla och framtidstro. Vi arbetar även för att skapa större medvetenhet och förståelse hos pojkar för dessa frågor. Några exempel på hur vi arbetar med detta är:

Indien: I Mumbai finns världens största red light distrikt. Här har Clowner utan Gränser arbetat i många år för att stötta de flickor som växer upp på bordellerna. Varje vecka anordnar vi träningar i teater, cirkus och konst för tjejerna och under åren som gått har deras självkänsla vuxit något enormt. Vid en förställning som flickorna satte upp, där vi också såg till att barnens mammor fick närvara, sa en av mammorna efter att ha sett sin dotter på scen: Tack vare detta väntar ett annat öde än bordellerna min flicka”.

Palestina: I Palestina har Clowner utan Gränser i många år samarbetat med en cirkusskola belägen på Västbanken. Detta är en plats dit barn och ungdomar kan komma för att tänka på annat än krig och konflikter. På Västbanken är många tjejer begränsade på grund av sitt kön och kan inte delta i sport- eller kulturaktiviteter på samma sätt som killar får. Det arbetar Clowner utan Gränser för att förändra genom att vi exempelvis anordnar särskilda cirkusträningar för flickor och utbildar kvinnliga pedagoger som blir till positiva förebilder. Cirkus ger barnen lättnad i en extremt utsatt situation och en trygg plats där de kan ge uttryck för sina känslor och stärka sin självkänsla.

Sydsudan: I Sydsudan arbetar Clowner utan Gränser i landets flyktingläger som för många blivit till permanenta hem. Här anordnar vi aktiviteter för tonåringar, vars behov ofta glöms bort i konflikten och som befinner sig i riskzonen för våld och destruktivitet. Genom att erbjuda alternativa aktiviteter hjälper vi ungdomarna att bryta onda cirklar och skapa positiva ringar på vattnet. En av tonårspojkarna sa till oss efter en träning: ”Efter att jag varit här mår jag bra. Då slår jag inte min syster när jag kommer hem”. Det visar på hur viktigt det är också med aktiviteter för pojkar för att när de mår bra är det mycket enklare att uppmuntra dem att verka för jämställdhet.

Libanon: Libanon har tagit emot väldigt många människor på flykt, bland annat från krigets Syrien, de senaste åren. På flykt växer diskrimineringen mot flickor och de riskerar att utsättas för olika typer av våld och barnäktenskap. Det arbetar Clowner utan Gränser för att stoppa. Genom att anordna veckovisa aktiviteter för flickor så skapar vi trygga rum där de kan uttrycka sig fritt och få psykosocialt stöd genom kreativa konstformer. I gruppträningarna för pojkar är fokus på att skapa förståelse för jämställdhet och hur de kan bidra till förändring.


 Springslanten 2017 - För Syriens barn

Clowner utan Gränser har arbetat för Syriens barn sedan 2012. Främst i flyktingläger i Syriens grannländer men senare också i Grekland och Sverige då allt fler människor sökte skydd där. Därför åker Clowner utan Gränser till dessa platser för att skapa ett andrum för skratt och mänskliga möten. Då kan hopp om framtiden skapas igen. Genom föreställningar, workshops och lek skapar vi vila och energi i den ovissa situationen och kan ge barn, unga och vuxna ny energi. Så kan minnen på krig, flykt och fattigdom ersättas med skratt, hopp och drömmar. 

Uppdaterad: 26 FEB 2018 12:45
Skribent: Johan Sandler400
ANMÄLDA SKOLOR

 08-699 60 00

skoljoggen@

skolidrott.se